Lượt truy cập: 12621243
Người online: 152
   Kết quả tìm được: 41    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 KPă Bình  (KSor Phước) 8/2/1954 Nam Gia Lai
2 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
3 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
4 Chu Lé Chừ  (Chu Lê Chinh) 4/5/1966 Nam Lai Châu
5 Mã Điền Cư 25/1/1954 Nam Quảng Ngãi
6 A Đe  (Đinh Hồng Đe) 20/10/1947 Nam Kon Tum
7 Thạch Dư 25/8/1957 Nam Trà Vinh
8 Ya Duck 5/5/1940 Nam Lâm Đồng
9 Võ Thị Dung 2/6/1960 Nữ TP Hồ Chí Minh
10 Hoàng Ngọc Dũng 1/7/1961 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10