Lượt truy cập: 14086195
Người online: 132
   Kết quả tìm được: 47    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Thị Bình 24/8/1984 Nữ Phú Thọ
2 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
3 Tống Thanh Bình 7/11/1970 Nam Lai Châu
4 Chau Chắc 6/5/1971 Nam An Giang
5 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
6 K` Choi 2/2/1958 Nam Đắk Nông
7 Giàng A Chu 26/11/1959 Nam Yên Bái
8 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
9 Lưu Văn Đức 18/2/1967 Nam Đắk Lắk
10 Lý Đức  (Thượng tọa Lý Minh Đức) 24/4/1970 Nam Sóc Trăng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10