Lượt truy cập: 14098290
Người online: 64
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
2 Lê Chiêm  (Lê Chiêm) 1/1/1958 Nam Kon Tum
3 Nguyễn Nhân Chiến 20/2/1960 Nam Bắc Ninh
4 Ngô Hồng Chiều 25/7/1961 Nam Đồng Tháp
5 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
6 Lê Viết Chữ 20/1/1963 Nam Quảng Ngãi
7 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
8 Vũ Xuân Cường 22/8/1966 Nam Lào Cai
9 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương
10 Nguyễn Hồng Diên 16/3/1965 Nam Thái Bình

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10