Lượt truy cập: 12629001
Người online: 93
   Kết quả tìm được: 37    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
2 Đinh Huy Chiến 8/4/1966 Nam Thái Nguyên
3 Võ Minh Chiến 22/6/1956 Nam Sóc Trăng
4 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
5 Võ Kim Cự 19/5/1957 Nam Hà Tĩnh
6 Doãn Thế Cường 3/3/1958 Nam Hưng Yên
7 Phạm Văn Cường 10/1/1957 Nam Lào Cai
8 Lê Diễn 16/4/1960 Nam Đắk Nông
9 Hà Sỹ Đồng 18/1/1964 Nam Quảng Trị
10 Lê Hữu Đức 14/2/1955 Nam Khánh Hoà

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10