Lượt truy cập: 13380101
Người online: 649
   Kết quả tìm được: 50    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
2 Nguyễn Vân Chi 17/9/1966 Nữ Nghệ An
3 Lê Chiêm  (Lê Chiêm) 1/1/1958 Nam Kon Tum
4 Nguyễn Nhân Chiến 20/2/1960 Nam Bắc Ninh
5 Ngô Hồng Chiều 25/7/1961 Nam Đồng Tháp
6 Trần Quang Chiểu 29/12/1958 Nam Nam Định
7 Lê Viết Chữ 20/1/1963 Nam Quảng Ngãi
8 Hoàng Văn Cường 1/1/1963 Nam TP Hà Nội
9 Vũ Xuân Cường 22/8/1966 Nam Lào Cai
10 Nguyễn Văn Dành 11/11/1966 Nam Bình Dương

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10