Lượt truy cập: 12641014
Người online: 580
   Kết quả tìm được: 30    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Huỳnh Ngọc Ánh 20/3/1962 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Trịnh Thị Thanh Bình 10/6/1961 Nữ Bến Tre
3 Nguyễn Thành Bộ 20/12/1956 Nam Thanh Hoá
4 Nguyễn Đức Chung 3/8/1967 Nam TP Hà Nội
5 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
6 Bùi Trí Dũng 20/5/1957 Nam An Giang
7 Đỗ Văn Đương 10/10/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
8 Nguyễn Văn Hiến 19/8/1962 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
9 Nguyễn Văn Hiện 19/5/1954 Nam Sơn La
10 Nguyễn Thái Học 7/2/1972 Nam Phú Yên Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10