Lượt truy cập: 14626989
Người online: 79
   Kết quả tìm được: 43    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Chiến  (Nguyễn Chiến) 23/1/1963 Nam TP Hà Nội
2 Nguyễn Hữu Chính 7/11/1963 Nam TP Hà Nội
3 Phạm Đình Cúc 6/5/1964 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu
4 Nguyễn Mạnh Cường 14/1/1967 Nam Quảng Bình
5 Phan Thị Mỹ Dung 28/11/1974 Nữ Long An
6 Nguyễn Quang Dũng 1/1/1966 Nam Quảng Nam
7 Đỗ Đức Hồng Hà 30/8/1969 Nam TP Hà Nội
8 Dương Ngọc Hải 3/2/1967 Nam TP Hồ Chí Minh
9 Lê Ngọc Hải 7/2/1970 Nam Quảng Nam Công văn số 25/ ĐĐBQH-Vp ngày 08/5/2019 của Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thông báo thay đổi thông tin ĐBQH.
10 Mai Thị Phương Hoa 25/11/1971 Nữ Nam Định

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10