Lượt truy cập: 12655067
Người online: 110
   Kết quả tìm được: 1    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Xuân Thảo 15/3/1954 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10