Lượt truy cập: 14552067
Người online: 110
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn Hiển 16/2/1974 Nam Lâm Đồng NQ số 701/NQ-UBTVQH14 ngày 30/5/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiển giữ chức vụ Viện trưởng Viện NCLP từ 01/6/2019.

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10