Lượt truy cập: 14265676
Người online: 157
  • ĐBQH KHÓA XIV
  • Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
   Kết quả tìm được: 3    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
2 Đặng Xuân Phương 25/11/1974 Nam Đắk Lắk NQ bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu từ 01/11/2018.
3 Trần Văn Túy 20/7/1957 Nam Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10