Lượt truy cập: 12620841
Người online: 90
   Kết quả tìm được: 2    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị Nương 22/7/1955 Nữ Cao Bằng
2 Trần Văn Túy 20/7/1957 Nam Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10