Lượt truy cập: 12617839
Người online: 96
   Kết quả tìm được: 4    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Đức Hiền 3/8/1955 Nam Nghệ An Được bầu làm Ủy viên của Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH13 ngày 17/11/2013
2 Hà Công Long 27/7/1954 Nam Gia Lai
3 Trần Văn Minh 7/12/1961 Nam Quảng Ninh Điều động về công tác tại Ban Dân nguyện theo Nghị quyết số 732/NQ-UBTVQH13
4 Bùi Nguyên Súy 20/9/1957 Nam Sơn La

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10