Lượt truy cập: 12639435
Người online: 105
   Kết quả tìm được: 13    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Đức Hiền 3/8/1955 Nam Nghệ An Được bầu làm Ủy viên của Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH13 ngày 17/11/2013
2 Lê Bộ Lĩnh 10/9/1958 Nam An Giang
3 Bùi Sỹ Lợi 23/8/1959 Nam Thanh Hoá
4 Trần Đình Long 25/5/1954 Nam Đắk Nông
5 Ngô Đức Mạnh 1/10/1960 Nam Bình Thuận
6 Ngô Thị Minh 26/1/1964 Nữ Quảng Ninh
7 Triệu Mùi Nái  (Triệu Thị Nái) 12/4/1964 Nữ Hà Giang
8 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Thái Nguyên
9 Hồ Trọng Ngũ  (Hoàng Trọng) 12/1/1958 Nam Vĩnh Long
10 Đinh Văn Nhã 27/6/1960 Nam Phú Yên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10