Lượt truy cập: 12652085
Người online: 92
   Kết quả tìm được: 18    Tổng số Đại biểu trúng cử:  500

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 KPă Bình  (KSor Phước) 8/2/1954 Nam Gia Lai
2 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
3 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
4 Trần Văn Hằng 4/3/1953 Nam Nghệ An
5 Nguyễn Đức Hiền 3/8/1955 Nam Nghệ An Được bầu làm Ủy viên của Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết số 713/NQ-UBTVQH13 ngày 17/11/2013
6 Phùng Quốc Hiển 6/4/1958 Nam Yên Bái
7 Nguyễn Văn Hiện 19/5/1954 Nam Sơn La
8 Nguyễn Sinh Hùng 18/1/1946 Nam Hà Tĩnh
9 Nguyễn Kim Khoa 7/3/1955 Nam Phú Thọ
10 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10