Lượt truy cập: 14086168
Người online: 111
   Kết quả tìm được: 20    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
2 Dương Thanh Bình 8/8/1961 Nam Cà Mau
3 Phan Thanh Bình 10/4/1960 Nam TP Hồ Chí Minh
4 Hà Ngọc Chiến 11/12/1957 Nam Cao Bằng
5 Phan Xuân Dũng 20/5/1960 Nam Ninh Thuận
6 Nguyễn Văn Giàu 8/12/1957 Nam An Giang
7 Nguyễn Đức Hải 29/7/1961 Nam Quảng Nam
8 Phùng Quốc Hiển 6/4/1958 Nam Lai Châu
9 Uông Chu Lưu 20/7/1955 Nam Thanh Hoá
10 Lê Thị Nga 20/12/1964 Nữ Thái Nguyên

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10